Welkom
Eigen teksten
Nomadologie
Contact
Links
NOMADOLOGIE
de website over het Grote Zwerven
(Semi)nomadisch levende volkeren, stammen en clans
Nomadische architectuur
Nomadologisch denken
Boeken, literatuur en artikelen
Jagers en Verzamelaars
Nomadologie

Deze website is sinds september 2010 on-line.
De site zal zich langzaam vullen met steeds meer informatie en links.

(Semi)nomadisch levende volkeren, stammen en clans:
Hier staat een overzicht van de volkeren waarvan, op dit moment, bepaalde stammen, clans, groepen of families (semi)nomadisch leven. Ik maak in dit overzicht onderscheid tussen (semi) nomadisch levende veehouders, jagers en verzamelaars, rivier- en zeenomaden en peripetatisch levende stammen en groepen. Er is ook een overzicht van de volkeren die tot in de vorig eeuw nog (semi) nomadisch hebben geleefd.

Nomadische architectuur:
Hier vind je een overzicht van tenten en andersoortige onderkomens die de verschillende (semi) nomadisch levende volkeren over de hele wereld gebruiken of gebruikt hebben. Ook wordt verwezen naar de mogelijke invloed die "de architectuur van de nomaden" heeft op de moderne architectuur.

Nomadologisch denken:
Hier vind je teksten of gedeelten ervan die betrekking hebben op nomadologisch denken. De belangrijkste verwijzing is naar het boek "Milles Plateaux" van Gilles Deleuze en Felix Guattari.

Boeken, literatuur en artikelen:
Hier vind je boeken, essays en artikelen over stammen, clans of groepen (semi) nomadisch levende volkeren en over thema's en onderwerpen die op nomadisch leven en nomadologie betrekking hebben en/of er naar verwijzen .

Jagers en Verzamelaars:
Van alle (semI) nomadisch levende volkeren heb ik de meest belangstelling voor  jagers en verzamelaars. Onder dit hoofdstuk zijn er verwijzingen naar een aantal websites over jagers en verzamelaars waarvan groepen nu nog als zodanig leven. Ook verwijs ik hier door naar informatie en websites over het Anarcho-Primitivisme, waar de filosoof John Zerzan de belangrijkste exponent van is.

WelkomEigen tekstenNomadologieContactLinks